Home

  • ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೂತ್ ವಾರು ಮತಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ
  • ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮತದಾರರ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು /Bangalore Constituency Voters Help lines – 84315 12830 / 86603 60941 / 82177 60431

    Circulars/Orders/Notices

  • 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ  
  • RVS-CRL-Environmental and Health Risk Management Plan 28-10-2021  
  • ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ-2021  
  • ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅವಧಿಯ ಆಡಳಿತ ವರದಿ  
  • C And R Rules