Home

 • ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ನೋಂದಣಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 • ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೂತ್ ವಾರು ಮತಕೇಂದ್ರಗಳ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ
 • ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮತದಾರರ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು /Bangalore Constituency Voters Help lines – 84315 12830 / 86603 60941 / 82177 60431

  Circulars/Orders/Notices

 • 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ  
 • ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೋಂದಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಚನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು  
 • RVS-CRL-Environmental and Health Risk Management Plan 28-10-2021  
 • ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ-2021  
 • ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅವಧಿಯ ಆಡಳಿತ ವರದಿ  
 • C And R Rules